Gabriela Schindlerová

Diplomová práce

Konkurenceschopnost zemí PIIGS v kontextu ekonomické krize

Competitiveness of PIIGS Countries in the Context of the Economic Crisis
Anotace:
ABSTRAKT Bc. Gabriela Schindlerová Konkurenceschopnost zemí PIIGS v kontextu ekonomické krize Diplomová práce se zabývá problematikou konkurenceschopnosti a dopady ekonomické recese na výkonnost států PIIGS v této oblasti. Cílem je za pomoci dat získaných ze zdrojů příslušných mezinárodních organizací porovnat změny úrovně konkurenceschopnosti zemí Portugalska, Irska, Itálie, Řecka a Španělska na počátku …více
Abstract:
ABSTRACT Bc. Gabriela Schindlerová Competitiveness of PIIGS Countries in the Context of the Economic Crisis This thesis deals with the issue of competitiveness and the impact of the economic recession on the performance of PIIGS countries. The aim is to compare changes in the level of competitiveness of Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain according to sources from relevant international organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Iva Honová
  • Oponent: Miroslav Vlach

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava