Bc. Jiří Kučera

Bakalářská práce

Analýza časových řad vybraných biofyzikálních parametrů ze skeneru MODIS

Time series analysis of selected biophysical parameters from MODIS data
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice sucha s návazností na metody dálkového průzkumu Země. Hlavním cílem je zjištění, zda existuje vazba mezi vegetačním indexem NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) a suchem, které je reprezentováno indexy sucha PDSI (Palmer Drought Severity Index), SPEI (Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index) a SPI (Standardized Precipitation Index). …více
Abstract:
In this thesis is described the problem of drought in connection with the methods of remote sensing. The main objective is to determine, if there is a relation between the vegetation index NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) and drought, which is represented by the drought index PDSI (Palmer Drought Severity Index), SPEI (Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index) and SPI (Standardized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Roman Bohovic, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.