BcA. Barbora Rosochová

Bakalářská práce

Rozdíly funkcí inspicienta baletu a inspicienta činohry v Národním divadle Brno

The Differences Between the Stage Manager of the Ballet and the Stage Manager of the Drama at the National Theatre in Brno
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou rozdíly ve funkci profesionálního inspicienta baletu a profesionálního inspicienta činohry v Národním divadle Brno. Bakalářská práce byla založena na předpokladu existence rozdílností mezi uvedenými profesemi, jež do jisté míry vylučují možnost snadné výměny pozic baletní/činoherní inspicient. Na základě řízených rozhovorů, pozorování, studia odborné literatury a dekompozice …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with differences between the professional stage manager of ballet and the professional stage manager of drama at the National Theatre in Brno. It is based on the hypothesis that there are some differences between these posts, which rules out the easy interchange of the ballet stage manager and the drama stage manager. The hypothesis was confirmed on the basis of interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Blanka Chládková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/em3u8/