Mgr. Jana Písaříková

Diplomová práce

Historie Galerie v Předsálí 1982 –1991

History of the Gallery "Galerie v předsálí 1982 - 1991
Anotace:
Magisterká práce si klade za cíl zmapovat historii blanenské Galerie v předsálí existující v letech 1982 – 1992. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. V první části na základě dostupného archivního materiálu popíšeme jednotlivé výstavní realizace a roztřídíme je do tématických okruhů. Druhá část práce se zabývá návrhem zveřejnění archivu Galerie v předsálí formou výstavy, která představí archivy …více
Abstract:
This master's thesis deals with the history of Galerie v předsálí, an art gallery in Blansko which operated between the years 1981-1992. The thesis is divided into two parts. Using gallery archive, the first part describes the main exhibition themes. Second part presents a study about preparation of exhibition, including proposal of budget, preparation of media campaigne and SWOT analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta