Theses 

Vnitropodniková komunikace v podniku SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ, a.s. – Ing. Jaroslava Tesárková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Ing. Jaroslava Tesárková

Bakalářská práce

Vnitropodniková komunikace v podniku SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ, a.s.

Internal Communications of company SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ, Inc.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovou komunikací ve firmách, která napomáhá společnostem efektivně využívat interní prostředky a s jejich pomocí snadněji dosahovat stanovených cílů. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku interní komunikace, její cíle, formy a prostředky. V praktické části byl vymezen cíl empirického výzkumu, proveden průzkum mezi zaměstnanci podniku SAINT-GOBAIN Building Distributions CZ, a. s. a vyhodnoceny dotazníky. Závěr obsahuje shrnutí výsledků a doporučení, která zlepší efektivní vnitropodnikovou komunikaci ve zkoumaném podniku.

Abstract: This Bachelor Thesis has its main focus on an internal communication within companies, which basically helps companies to use more effectively their internal tools and consequently to reach more easily their objectives. Theoretical part is dedicated to a general characterization of internal commmunication and its purposes, sorts and tools. Practical part defines the aim of empirical research, that was surveyed among the employees of SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ a.s. company and also includes a questionnaires appraisal. Conclusion comprises of a summary on the results and recommendations, that can help to improve internal communication of the surveyed company.

Klíčová slova: Vnitropodniková komunikace, komunikační prostředky, zaměstnanec, podnik, vedení společnosti, dotazník, empirický výzkum, respondent Internal communication, communication tools, employes, company, Top management, questionnaire, empirical research, informant

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz