Mgr. Iva Svačinová, Ph.D.

Disertační práce

The Effectiveness of Quasi-Logical Arguments: The Pragma-Dialectical Analysis

The Effectiveness of Quasi-Logical Arguments: The Pragma-Dialectical Analysis
Anotace:
Práce se zaměřuje na koncept tzv. kvazi-logických argumentů, který byl předložen novou rétorikou, teorií argumentace, kterou představili Chaïm Perelman a Lucie Olbrechts-Tytecová. Kvazi-logické argumenty jsou definovány jako argumenty, které se podobají logickým nebo matematickým demonstracím, a jsou proto účinné vzhledem k publiku. Obecným cílem této práce je vysvětlit tezi o účinnosti kvazi-logických …více
Abstract:
The thesis focuses on the concept of so-called quasi-logical arguments that was submitted by the new rhetoric, the theory of argumentation which was introduced by Chaïm Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca. Quasi-logical arguments are defined as arguments similar to logical or mathematical demonstrations and therefore effective in regards to the audience. The general aim of this study is to explain …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D., prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie (čtyřleté) / Filozofie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.