Ing. Jan Tichý

Diplomová práce

Úprava křižovatky ulic Komenského a Lanškrounská v Moravské Třebové

Modification of crossroad streets Komenského and Lanškrounská in Moravská Třebová
Anotace:
Tato práce je návrhem úpravy uspořádání ulic Komenského a Lanškrounská, včetně navazujících funkčních ploch v Moravské Třebové. Při řešení této práce bylo požadavkem zaměřit se na plochy s funkcí dopravy, jejich vazbu v území, koordinaci pohybů v dopravním uzlu, kompozici, funkčnost a estetiku. Návrh je vypracován jako dopravně-urbanistická studie proveditelnosti, která má sloužit jako podklad pro …více
Abstract:
The thesis is a proposal of rearrangement of Komenského and Lanškrounská streets and connected functional areas in Moravská Třebová. The project assignment requires focusing on transport-functional sites and their relation in the area, coordination of movements in the transport junction, composition, functionality and aesthetics. The proposal is developed as a transport-urbanistic feasibility study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tichý, Jan. Úprava křižovatky ulic Komenského a Lanškrounská v Moravské Třebové. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta

Práce na příbuzné téma