Bc. Yuru Shi

Bakalářská práce

E-commerce s pohledu přínosu pro rozvoj konkrétní společnosti

E-commerce in terms of benefits for the development of a particular company
Anotace:
Ve své práci budu analyzovat přínos e-commerce pro společnost Xiaomi. Budou použity kvalitativní a kvantitativní metody. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část bude zaměřena na vysvětlení pojmu e-commerce a jeho tvorbu. Ve své práci také vysvětlím jednotlivé pojmy z použitých metod. Praktická část navazuje na teoretické poznatky a analyzuje výhody B2C e-commerce z pohledu společnosti a …více
Abstract:
In my work, I will analyze the benefits of e-commerce for Xiaomi. Qualitative and quantitative methods will be used. The thesis is divided into two main parts. The first part will focus on explaining the concept of e-commerce and its creation. I will also explain the individual concepts of the methods used. The practical part builds on the theoretical knowledge and analyzes the benefits of B2C e-commerce …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Patricia Jakešová
  • Oponent: Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance