Barbora Jeníková

Bakalářská práce

BOMcheck jako společenská odpovědnost firmy

BOMcheck as Corporate Social Responsibility
Anotace:
V této bakalářské práci s názvem BOMcheck jako společenská odpovědnost firmy je hlavním předmět společenská odpovědnost a její uplatnění ve webovém systému BOMcheck, který se využívá ve společnosti Laird s.r.o. V úvodu práce je čtenáři nastíněna problematika společenské odpovědnosti, dále definuje BOMcheck a jeho využití. V druhé polovině práce je představena společnost Laird s.r.o., její organizační …více
Abstract:
In this Bachelor Thesis entitled BOMcheck as Corporate Social Responsibility the main subject is corporate social responsibility and its application in the BOMcheck which is used by Laird s.r.o. In the introduction, the reader is outlined the issue of social responsibility then is defined BOMcheck and its use. The second half describes company Laird s.r.o., its organizational structure and activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jeníková, Barbora. BOMcheck jako společenská odpovědnost firmy. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta