Milan Tabi

Bakalářská práce

Analýza současného stavu požárního nebezpečí skladu hořlavých kapalin ve firmě Benteler Automotive s.r.o v Rumburku

Analysis of the Current State of Fire Hazard Associated with the Flammable Liquid Depot in the Company Benteler Automative, Ltd. at Rumburk
Anotace:
TABI, Milan. Analýza současného stavu požárního nebezpečí skladu hořlavých kapalin ve firmě Benteler Automotive s.r.o v Rumburku. Ostrava 2011. 34 s.Balalářská práce.VŠB-TU Ostrava. Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení požárního nebezpečí skladování hořlavých kapalin ve Firmě Benteler .Úvodem jsou vysvětleny zákládní pojmy v souvislosti se skladováním hořlavých kapalin,provedena operativně taktická …více
Abstract:
Tabi, Milan Analysis of the Current State of Hazard Associated with the Flammable Liquid Depot in the Company Benteler automotive, Ltd at Rumburk The thesis is focused on assessing the current dangers in storing of flammable liguida in the compsny of the Benteler.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Martin Trčka
  • Oponent: Miloš Kvarčák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava