Bc. Daniel Kriho

Diplomová práce

Vplyv krízy na riadenie podnikov a ich činnosť v oblasti ľudských zdrojov

Impact of crisis on management business and their activities on human resources
Abstract:
This diploma thesis is focused on analysis of the impact of the crisis on corporate governance and their activities in the field of human resources management. The main aim of the thesis on "The impact of the crisis on corporate governance and the Human Resources" is a follow-up to analyse the impact of the current crisis on businesses suggest ways to prevent and improve action in the field of human …více
Abstract:
Predkladaná diplomová práca je zameraná na analýzu vplyvu krízy na riadenie podnikov a ich činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Hlavným cieľom diplomovej práce na tému „Vplyv krízy na riadenie podnikov a ich činnosť v oblasti ľudských zdrojov“ je v nadväznosti na vykonanú analýzu vplyvu súčasnej krízy na podniky navrhnúť možnosti na predchádzanie a zlepšenie činnosti v oblasti ľudských zdrojov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Marián Smorada, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK