Dominik Rozehnal

Diplomová práce

Optimalizace výroby ultrazvukového senzoru pro měření hladiny a teploty oleje

Production Optimization of an Ultrasonic Sensor for Measuring the Oil Level and Temperature
Anotace:
Diplomová práce se zabývá optimalizací výroby ultrazvukového senzoru pro měření hladiny a teploty oleje, přesněji úzkým místem, kterým je linka osazování čepičky a těsnění. V úvodu je probrána základní teorie týkající se štíhlé výroby a optimalizace, pozornost je věnována především metodě Poka-Yoke. V následujícím kroku je představena firma, její základní informace, čím se zabývá a stručný výrobní …více
Abstract:
Master thesis is dealing with the production optimization of an ultrasonic sensor for measuring the oil level and temperature, more precisely with the bottleneck, which is the production line assembly of cap and sealing ring. In the introduction is discussed the basic theory for lean production and optimization. Attention is paid primarily to the method Poka-Yoke. Subsequently is presented the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Vladimíra Schindlerová
  • Oponent: Ivana Šajdlerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava