Anna Roupcová

Bakalářská práce

Středoškoláci a poruchy příjmu potravy

High school students and eating disorders
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy u studentů na střední škole. Skládá se z teoretické a empirické části. Teoretická část popisuje historii poruch příjmu potravy, epidemiologii, etiologii, regulaci tělesné hmotnosti a příjmu potravy, mentální anorexii, mentální bulimii, nespecifické poruchy příjmu potravy, zdravotní komplikace, léčbu a prevenci. V empirické části byl proveden …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of eating disorders in secondary school students. It consists of theoretical and empirical part. The theoretical part describes the history of eating disorders, epidemiology, etiology, weight and food regulation, anorexia nervosa, bulimia nervosa, nonspecific eating disorders, health complications, treatment and prevention. In the empirical part, quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová
  • Oponent: Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta