Bc. Iveta Karousová

Bakalářská práce

Volby do Evropského parlamentu 2014: Představuje teorie voleb druhého řádu stále nejlepší vysvětlení výsledků evropských voleb?

European Parliament election 2014: Does the second order theory still represent the best explanation of the European elections results?
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá teorií voleb druhého řádu jako dominantního způsobu vysvětlování výsledků evropských voleb. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry lze tuto teorii aplikovat na volby do Evropského parlamentu z roku 2014 a zda došlo k nějakému posunu oproti předchozím evropským volbám. Cíle bylo dosaženo pomocí kvantitativní analýzy volebních výsledků politických stran, ze kterých vzešel alespoň …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the second order elections theory as a dominant way of explaining European elections results. The goal of this thesis was to find to which extent this theory can be applied to European parliament elections of 2014 and whether there has been a shift compared to previous European elections. The goal was reached using quantitative analysis of elections results of political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Zuzana Ringlerová
  • Oponent: Mgr. Magda Komínková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií