Bc. Michal Pavlík

Diplomová práce

Predikční modely rizika insolvence firem

Predictive models of insolvency risk for the corporations
Abstract:
The presented thesis is devoted to predict future financial situation of companies, closely connected with their insolvency risk. The topic of this work is also to examine factors which affect a bankruptcy. The whole work is made in the Czech Republic area and by this taking into account characteristics of the local business environment. At the beginning we have defined theoretical foundations for …více
Abstract:
V predkladanej diplomovej práci sa venujeme predikcii budúcej finančnej situácie spoločností a s tým súvisiace odhalenie rizika ich insolvencie. Predmetom práce je tiež preskúmanie faktorov, ktoré úpadok ovplyvňujú. Celá práca je tvorená v prostredí Českej republiky, čím berie v úvahu charakteristiky miestneho podnikateľského prostredia. Po tom čo sú v úvodných kapitolách vymedzené teoretické východiská …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance