Bc. Kamila Tunkerová

Diplomová práce

Faktory ovlivňující vznik syndromu vyhoření u matek na rodičovské dovolené

Factors Influencing the Emergence of Burnout in Mothers on Maternity Leave
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na syndrom vyhoření u matek na rodičovské dovolené. V teoretické části práce předkládám obecné pojmy syndromu vyhoření a rodičovství. Praktická část je zacílena na zjištění faktorů, které ovlivňují vznik syndromu vyhoření u matek na rodičovské dovolené. Při analýze hloubkových rozhovorů jsem použila prvky zakotvené teorie a vytvořila jsem kazuistiky zkoumaných matek, které …více
Abstract:
This thesis is focused on burnout among mothers on parental leave. In the theoretical part of the work I?m presenting some of the general concepts of burnout and parenting. The practical part is targeted at identifying factors that influence the formation of burnout on parental leave. I have created casuistic study from elements of grounded theory and in depth discussion with the mothers under investigation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
Zveřejnit od: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tunkerová, Kamila. Faktory ovlivňující vznik syndromu vyhoření u matek na rodičovské dovolené. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe