Theses 

Rozbor předpokladů a důsledku přijetí Eura v ČR – Bc. Jan Zvolský, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Zvolský, DiS.

Diplomová práce

Rozbor předpokladů a důsledku přijetí Eura v ČR

An Analysis of Presumptions and Consequences of Czech Republic Acepting Euro

Anotace: Cílem práce je analyzovat hlavní faktory přijetí eura v ČR a v návaznosti na to doporučit či nedoporučit vstup do eurozóny. Přijetí eura je podmíněno zejména plněním tzv. maastrichtských kritérií. Postup je podepřen analýzou výhod a nevýhod v návaznosti na politickou a hospodářskou situaci. Závěrem této práce je dát občanům České republiky za pomoci nashromážděných informací a argumentů představu, v jakém směru je pro ně euro přínosem či naopak. Problematika přijetí eura byla analyzována prostřednictvím smíšené metody, a to za pomoci analýzy SWOT, analýzy makroekonomických ukazatelů a teorie optimálních měnových oblastí. Pro ucelenost názoru byly také zanalyzovány jednotlivé volební programy politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Přínosem diplomové práce je možnost utvoření představy o procesu přijetí eura Českou republikou s následným vyhodnocením konečných dopadů.

Abstract: The goal of this thesis is to analyse the main factors of adoption of the euro in Czech Republic and in continuity to that either recommend the entry to the Euro area or not. The adoption is conditional on fulfilling of the Maastricht criteria. The process is supported by an analysis of advantages and disadvantages in connection to the political and economic situation. The conclusion of this thesis is to provide the citizens of the Czech Republic with the idea if the euro would be beneficial for them or not. Problematics of the euro adoption was analysed through a mixed method, which contained SWOT analysis, analysis of macroeconomic indicators, and the theory of optimal currency areas. For consistency of the opinion individual electoral programs of the political parties represented in the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic were analysed. The benefit of the diploma thesis is the opportunity to see how the process of adoption of the euro is developing.

Klíčová slova: Euro, Česká republika, SWOT analýza, maastrichtská konvergenční kritéria, Czech Republic, SWOT analysis, Maastricht criteria

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Procházka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz