Bc. Jan Štěrba

Bakalářská práce

Word-Formation Processes in TV Series

Word-Formation Processes in TV Series
Anotace:
Tato práce pojednává o slovotvorných proceses v současných amerických televizních seriálech Přátelé a Teorie velkého třesku. Největší pozornost je věnována složeným slovům. Hlavním cílem této práce je klasifikovat složená slova podle výskytu v těchto dvou televizních seriálech.
Abstract:
This thesis deals with word-formation processes in the contemporary American TV series Friends and The Big Bang Theory. The biggest attention is devoted to compounding. The main goal of this thesis is to classify compound words according to their occurence in the two TV series.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Barbora Thiella, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta