Bc. Miroslava Kavková

Master's thesis

Hodnocení funkční nezávislosti u pacientů s hemoragickou cévní mozkovou příhodou po léčebné rehabilitaci

Evaluation of functional independence in patients after hemorrhagical stroke after medical rehabilitation
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda komprehenzivní rehabilitační léčba u pacientů po hemoragické cévní mozkové příhodě hospitalizovaných na Doléčovacím a rehabilitačním oddělení FN u sv. Anny v Brně vedla ke zlepšení jejich funkční nezávislosti. Pacienti byli před zahájením léčebné rehabilitace a po jejím ukončení testováni pomocí testu funkční nezávislosti. Naše výsledky ukázaly, že fyzioterapie …more
Abstract:
The aim of this thesis was to determine, whether a comprehensive rehabilitation treatment in patients after hemorrhagical stroke, hospitalized at DRO at the Hospital of St. Anna of Faculty of Medicine in Brno, resulted in improvement of functional independence. Patients were tested by FIM test before the start of the comprehensive rehabilitation and after the end of the rehabilitation. Our results …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Hana Polonyiová
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta