Barbora JENDRIŠÁKOVÁ

Bakalářská práce

Tělesné postižení dítěte jako sociální zátěž

Physical Disability of a Child as a Social Burden
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o tělesném postižení dítěte jako o sociální zátěži. V jejím úvodu jsou definovány klíčové pojmy. V první textové kapitole je rozebírán vliv postižení na dítě a jeho vývoj, přičemž kapitola je rozdělena na dvě části - vývoj před počátkem školní docházky a během ní. Ve druhé kapitole je důkladně rozebrán vliv postižení na rodinu - postupně jsou předkládány důsledky pro matku …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with a physical disability of a child as a social burden. Key terms are defined in its introduction. In the first text chapter an influence of a disability to a child and his evolution is analysed. This chapter is divided into the two parts - evolution before a beginning of a school attendance and during school attendance. In the second chapter, there is detailed analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zuzana Černá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JENDRIŠÁKOVÁ, Barbora. Tělesné postižení dítěte jako sociální zátěž. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií