Jan Chmelík

Bachelor's thesis

Marketingové strategie neziskové organizace CDO

Marketing strategy of a Non-profit Organization CDO
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat marketingovou strategii neziskové taneční organizace CDO. V teoretické části práce je definován právní prostor působení neziskových organizací, následně jsou popsány všechny části rozšířeného marketingového mixu. Meritum výzkumné části práce se věnuje komunikačním aktivitám společnosti, přičemž jejich úspěšnost je zkoumána pomocí dvojího dotazníkového …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the marketing strategy of a Non-profit Organizaton CDO. In the theoretical part of this thesis, all the juristical background is defined, the following discribes all the parts of the extended marketing mix. The main task of the next practical part is dedicated to the communication activities of the CDO, while their success was investigated by a double survey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: Markéta Lhotáková
  • Reader: Veronika Machová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45130