Jaromír Kupka

Bakalářská práce

Rozdíly HTML-5 oproti HTML-4

Differences between HTML-5 and HTML-4
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice HTML, konkrétně o rozdílech mezi chystanou verzí HTML-5 oproti v současné době platné verzi HTML 4.01. Práce se dělí na dvě části -- teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části této práce je zjistit aktuální situaci ve vývoji standardu HTML-5 a zároveň popsat nové prvky v HTML 5. Cílem praktické části potom je zjistit, zda a jakým způsobem reagují …více
Abstract:
The Bachelor thesis discusses the problem of HTML, in the concrete it discusses differences between HTML-5, which is getting ready, and HTML 4.01, which is the actual version. The work is separate into two parts -- the theoretical and the practical. The goal of the theoretical part is to find out the actual situation in the development of HTML-5 and to depict the new elements of HTML-5. The goal of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2011
  • Vedoucí: Vladimír Tichý
  • Oponent: Jiří Kosek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24123

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma