Bc. Irina Li

Diplomová práce

Pracovní doba a doby odpočinku

Working hours and rest periods
Anotace:
Tématem diplomové práce se nejprve zaměřuji na mezinárodní a vnitrostátní prameny právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku včetně dovolené. Zaměřila jsem se na analýzu právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku včetně dovolenou v České Republice a Kazachstánu. V praktické části zkusila jsem se srozumitelné popsat v této práce, jak to funguje Kazachstánu.
Abstract:
The topic of the diploma thesis I first focus on international and national sources of legal regulation of working hours and rest periods, including holidays. I focused on the analysis of the legal regulation of working hours and rest periods, including holidays in the Czech Republic and Kazakhstan. In the practical part, I tried to clearly describe in this work how it works in Kazakhstan.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Eva Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní aspekty podnikání

Práce na příbuzné téma

Všechny práce