Ľubomír Kurpel

Bakalářská práce

Design mobilní hry a herního prostředí

Design of Mobile Game and Game Environment
Anotace:
Bakalářská práce "Design mobilní hry a herního prostředí" se zabývá problematikou herního designu a vývojem her. Cílem práce je prozkoumat stávající a funkční řešení herních titulů, zejména po vizuální stránce a promítnout jejich dobré vlastnosti do praktické části práce, vizuálního návrhu hry Neo's Journey. V teoretické části práce popisuje termín "Hra" a zaměřuje se na historický vývoj her a herní …více
Abstract:
Bachelor thesis "Design of Mobile Game and Game Environment" deals with game design and game development issues. The aim of the work is to explore the functional solutions of the existing game titles, especially visually, and to project their good features into the practical part of the work, the visual design of the game, Neo's Journey. In the theoretical part of the thesis, the term "Game" and historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Bohuslav Stránský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kurpel, Ľubomír. Design mobilní hry a herního prostředí. Zlín, 2017. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Digitální design

Práce na příbuzné téma