Bc. Alena HRUBÁ

Diplomová práce

Návrh na změnu uplatnění a zdanění zaměstnaneckých benefitů v ČR

Proposal to amend the application and the taxation of employee benefits in the CZ.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů. Teoretická část práce popisuje legislativní rámec zaměstnaneckých benefitů, rizika a nevýhody zaměstnaneckých benefitů a jednotlivé druhy zaměstnaneckých výhod. Praktická část je z jedné části zaměřena na analýzu součastného stavu používání zaměstnaneckých benefitů pomocí dotazníkového šetření. Druhá část obsahuje návrhy na změnu …více
Abstract:
This thesis deals with employee benefits. Theoretical part describes the legislative framework for employee benefits, risks and disadvantages of employee benefits and variol type sof employee benefits. The practical part is from one part focused on analyzing the current state of use of employee benefits through a questionnaire survey. The sekond part contains proposals to amend the application and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
Identifikátor: 22033

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÁ, Alena. Návrh na změnu uplatnění a zdanění zaměstnaneckých benefitů v ČR. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance