Libor Blaháček

Bakalářská práce

Hospodaření obce se zaměřením na přijaté transfery

Financial Management of Municipality with Focus on Received Transfers
Anotace:
Bakalářská práce popisuje historii územní samosprávy v českých zemích, předpoklady existence a úspěšného fungování obcí, současné postavení, působnost a základní principy jejich hospodaření. Sleduje hospodaření vybrané obce Krchleby, patřící do kategorie nejmenších obcí ČR, v letech 2006–2010. Věnuje se obecně členění transferových příjmů dle rozpočtové skladby a dále podrobné analýze přijatých transferů …více
Abstract:
This thesis describes the history of the territorial self-government on the Czech-speaking territories, it also deals with preconditions of successful existence of municipalities, with their present situation, then with the sphere of competence and with fundamental management principles. It aims at the management of the municipality of Krchleby, one of the smallest municipalities in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Milena Peluhová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa