Bc. Kateřina Balarinová

Master's thesis

Glutation jako marker radiačního a nutričního stresu u vyšších rostlin

Glutathione as a marker of radiation- and nutrition-induced stresses in higher plants
Anotácia:
Glutathion (chemický název -glutamyl-cysteil-glycin) má přes svou jednoduchost velký význam pro správné fungování rostlinné buňky. Má velké množství funkcí. Obsahuje nejvíce neproteinově vázané síry v rostlině. Má významnou funkci v antioxidativním systému rostlin. Je nezbytný pro regeneraci askorbátu. V této práci jsem se zabývala účinkem deficience síry na růst a vývoj rostlin, na funkci fotosystému …viac
Abstract:
Glutathione (chemical name -glutamyl-cysteinyl-glycine), despite its simplicity has great importance for the proper functioning of the plant cell. It has many functions. It contains the most non-protein reduced sulfur in the plant. It has an important function in antioxidative system of plants. It is essential for the regeneration of ascorbate. In this work, I studied the effects of sulfur deficiency …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology

Práce na příbuzné téma