Bc. Dita Krabičková

Bakalářská práce

Reakce rostlin s rozdílnou architekturou vodivých pletiv na heterogenitu podmínek vnějšího prostředí

Response of plants with different vascular architecture to heterogeneous environment
Anotace:
Rostlinné druhy se liší v jejich schopnosti transportovat látky získané jednou částí rostliny do jiných částí. Látky můžou být transportovány do všech částí rostlinného těla nebo může být tento transport omezený jen do určitých částí rostliny (sektorů) podle propojení vodivých pletiv. Omezená propojení vodivých pletiv jsou typická pro sektoriální druhy, zatímco více propojená vodivá pletiva umožňující …více
Abstract:
Plant species differ in their ability to transport resources captured by one part of the plant to other parts. Resources can be transported throughout the plant, or this transport can be restricted by vascular connections to specific parts of plant (sectors). Vascular restrictions are typical for sectorial species, while better vascular connections allowing transport of resources throughout the plant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta