Mgr. Ing. Tomáš Nýdrle

Bakalářská práce

Management malé neziskové organizace

Management of a small NGO
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „ Management malé neziskové organizace“ je analýza motivace řídících pracovníku i zaměstnanců, kteří pracují v malých neziskových organizacích. První část je zaměřena na popis teoretických východisek managementu a motivace. Ve druhé části popisuji chod tří malých NO z pohledu řízení lidí a motivace.
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „Management of small NGO“ is to analyze motivation of management staff and employees working in a small NGO. The first part is concentrated on describing theories of management and motivation. In the second part, there is a description of working of three small NGOs in light of human resources management and motivation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Kutáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa