Bc. et Bc. Karolína Súkupová

Diplomová práce

Malá otevřená ekonomika v období recese: nelineární DSGE modelový přístup

Small open economy during the period of the economic recession: A non-linear DSGE model approach
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme modelu malé otevřené ekonomiky, která prochází hlubokou recesí a následným obdobím zotavení. Používáme dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy aplikovaný na českou ekonomiku. Přístupem, který používáme je předpoklad, že parametry, obvykle uvažované jako strukturální a neměnné, se mohou změnit v případě události, která má vliv na ekonomiku. V této práci je …více
Abstract:
In this thesis we study a model of a small open economy in a period of a recession and subsequent recovery. The dynamic stochastic model of a general equilibrium applied on the Czech real economy is used as an example. Our approach includes relaxing the usual assumption about structural parameters and letting them to vary in time. We assume that some events may change the structural parameters, i.e …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta