Bc. Hana VÁVROVÁ

Diplomová práce

Staří rodiče rozvedených dětí (kdo komu pomáhá?)

Old parents of divorced children (Who is helping whom ?)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem vzájemné směny pomoci a podpory mezi starými rodiči a jejich dospělými rozvedenými dětmi. Práce je zaměřena převážně empiricky, kdy byla zvolena kvalitativní strategie. Pro účely této práce byla zvolena jako metoda případová studie. Cílem diplomové práce je popsat a vysvětlit vzájemnou směnu pomoci a podpory mezi starými rodiči a jejich dospělými rozvedenými dětmi …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the theme mutual exchange of help and support between parents and their adult divorced children. It is focused mainly empirically with chaose of qualitative strategy. For purposes of this work was chosen case study method. The aim of thesis is to describe and explain mutual exchange of help and support between elderly parents and their adult divorced children. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012
Zveřejnit od: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁVROVÁ, Hana. Staří rodiče rozvedených dětí (kdo komu pomáhá?). Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií