Bc. Jan KUPEČEK

Diplomová práce

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení služeb

Aplication of multicriteria decision in rating of services
Anotace:
Cílem diplomové práce je analizovat poskytované služby ve vybrané oblasti a vyhodnotit je kvantitativními metodami. Na začátku práce jsou vymezeny teoretické pojmy spojené s touto oblastí. Pro praktickou část bylo vybráno několik firem pro porovnání vybranou multikriteriální metodou, která byla následně vyhodnocena a byla vybrána nejlepší firma dle výsledků metody. Na konci jsou uvedeny návrhy ke zlepšení …více
Abstract:
The aim of dissertation is to analyse provided services in chosen area and evaluate them by quantitative methods. At the beginning of thesis there are delimited theoretical terms connected with this area. For practital part was chosen few companies for comparison by chosen multicriteria method, which was evaluated and was chosen best company by results of method. At the end of thesis are introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jana Friebelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUPEČEK, Jan. Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení služeb. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 69vai9 69vai9/2
12. 9. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 9. 2016
Bulanova, L.
13. 9. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.