Andrea SIRKO

Bakalářská práce

Marketingový plán pro založení lesní mateřské školky v Mostě

Marketing plan for foundation of forest kindergarten in Most
Anotace:
Lesní školka je moderní přístup k předškolní výuce dětí, vede k lepší pohybové aktivitě dětí, má vliv na jejich odolnost a prohlubuje jejich vztah k přírodě. Ve městě Most takovéto zařízení chybí a dětské skupiny, které jsou tomu blíž, než státní školky mají omezenou kapacitu. Cílem této práce je zjištění současného povědomí obyvatel o lesních školkách a následné vypracování marketingového plánu pro …více
Abstract:
Forest kindergarten is a modern approach to preschool education of children, leads to better physical activity of children, affects their resilience and deepens their relationship with nature. Such facilities are lacking in the town of Most and children's groups, which are closer than state kindergarten, have a limited capacity. The aim of this bachelor thesis is to create a marketing plan for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIRKO, Andrea. Marketingový plán pro založení lesní mateřské školky v Mostě. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management