Ing. Pavel Škrha

Diplomová práce

Kombinovaná doprava jako alternativa k silniční dopravě - nové inovační technologie

Combined transport alternatives to road transport - new innovation technologies
Anotace:
Práce představuje evropské inovační systémy kombinované dopravy. Jedná se o systémy železniční dopravy, které jsou schopné přepravovat standardní silniční návěsy. Práce přibližuje prvky, principy a možnosti zavedení systémů. Závěrem nabízí porovnání technologických a ekonomických náročností jednotlivých systémů.
Abstract:
This work presents innovative European combined transport systems. There are rail transport systems, able to transport standard road trailers. The work presents elements, principles, and possibility of introducing of these systems. Finally, offers a comparison of the technological and economic performance of these systems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škrha, Pavel. Kombinovaná doprava jako alternativa k silniční dopravě - nové inovační technologie. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy

Práce na příbuzné téma