Ondřej Hrabalík

Bachelor's thesis

O kolik zvyšují novoroční předsevzetí návštěvnost fitness centra?

How much do New Year's resolutions increase a fitness center's attendance?
Abstract:
Cílem práce bylo změřit vliv novoročních předsevzetí na návštěvnost ve fitness centru. Na datech o denní návštěvnosti a slevových akcí z fitness centra Hany Bany ve Zlíně v kombinaci s daty o počasí, informacemi o dnech v týdnu, státních svátcích a ročních období, jsem provedl odhad modelu pomocí metody nejmenších čtverců. Výsledky prokazují nárůst návštěvnosti v období novoročních předsevzetí. Maximální …more
Abstract:
Aim of this thesis was measuring of effect of New Year's resolutions on attendance in fitness centre. I did estimation of model with ordinary least squares method on data of daily attendance and discounts from fitness centre Hany Bany in Zlín in combination with data of weather, information about days in week, national holidays and annual periods. Results yield increase of attendance in New Year …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2013
  • Supervisor: Jiří Lahvička
  • Reader: Jan Babin

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36801