Mgr. Eva Hladílková, Ph.D.

Disertační práce

Využití techniky MLPA (multiplex ligation probe amplification) při studiu geneticky podmíněných onemocnění u člověka

Improvement technique MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) to study human genetic diseases
Anotace:
Strukturní chromozomové aberace (delece a duplikace) hrají jednu z hlavních rolí v patogenezi mnoha geneticky podmíněných onemocnění člověka a mj. představují i častou příčinu mentálních retardací (MR). V posledních několika letech bylo potvrzeno, že se na patogenezi MR významně podílejí chromozomové abnormality s rozsahem pod detekční hranicí klasické cytogenetické analýzy. Tyto tzv. copy number variants …více
Anotace:
lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno.
Abstract:
Unbalanced structural chromosomal aberrations (duplications and deletions) play a major role in the pathogenesis of many genomic diseases in human. Due to this fact, new high sensitive methods revealing gains and losses of the genetic material hold an important position in modern molecular-cytogenetics. Mental retardation (MR) as a permanent and incurable disease affects about 2% of newly born children …více
Abstract:
-banding findings. Specialized high-resolution techniques are certainly more powerful tools in establishing the proper phenotype/genotype correlations and the determination of candidate genes. This helps to provide accurate genetic counselling to the affected families, also for an improved prevention and possible therapies in patients (physiotherapy, psychotherapy, and pharmacotherapy). Eventually …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 3. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., RNDr. Barbora Ravčuková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika

Práce na příbuzné téma