Pavla HUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Meticilin - rezistentní Staphylococcus aureus - prevence a ošetřovatelská péče na jednotkách intenzivní péče

Prevention of nosocomial infections in the aspect of nursing care
Abstract:
V současné době představují nozokomiální nákazy, které způsobuje Meticilin - rezistentní Staphylococcus aureus, značný celosvětový, klinický a ekonomický problém. Přehledová bakalářská práce předkládá dohledané publikované poznatky o prevenci a šíření těchto nozokomiálních nákaz u pacientů na jednotkách intenzivní péče. Práce je rozdělena na dva dílčí cíle. První cíl se zabývá nosičstvím, dekolonizací …more
Abstract:
At present, hospital-acquired infection caused by Methicillin - resistant Staphylococcus aureus constitutes a serious world-wide, clinical and economic problem. This Bachelor´s thesissurvey presents published findingson prevention and spread of such infections among intensive care units patients. The thesis comprises of two parts the first dealing with infection carriers, decolonization, micro-biological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 29. 4. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Renáta Váverková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUŠKOVÁ, Pavla. Meticilin - rezistentní Staphylococcus aureus - prevence a ošetřovatelská péče na jednotkách intenzivní péče. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 6a6tqb 6a6tqb/2
29/4/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29/4/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.