Bc. Kristýna Štěpánková

Diplomová práce

Learner Translation Corpora in Translation Teaching: CELTraC Analysis and Applications

Learner Translation Corpora in Translation Teaching: CELTraC Analysis and Applications
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou a možnostmi využití CELTraCu, žákovského překladového korpusu, který byl představen jako pilotní projekt v roce 2014 na Katedře anglistiky a amerikanistiky Masarykovy univerzity. Cílem práce je proniknout do překladatelských strategií a postupů používaných studenty při překladu odborných textů z češtiny do angličtiny a nastínit, jak lze žákovské překladové korpusy využít …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis and possible applications of CELTraC, Czech-English Learner Translation Corpus, introduced as a pilot project at the Department of English and American Studies, Masaryk University, in 2014. The purpose of the thesis is to gain an in-depth insight into the translation strategies and techniques employed by undergraduate students when translating specialized texts from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta