Theses 

Právní aspekty vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel při prohlubování a zvyšování kvalifikace – Martina WAKSMUNDSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Martina WAKSMUNDSKÁ

Diplomová práce

Právní aspekty vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel při prohlubování a zvyšování kvalifikace

Legal aspects of the relationship of the employee-employer in deeping and increasing in qualification

Anotace: Právní aspekty ve vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel při prohlubování a zvyšování kvalifikace jsou tématem práce, která se zabývá vývojem právní úpravy, porovnává dřívější a současný zákoník práce účinný od 1. 1. 2007, vymezuje práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při prohlubování a zvyšování kvalifikace a poukazuje na určitou nesrovnalost mezi vzájemnými právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele. Dále vymezuje jednotlivé pracovněprávní zásady zákoníku práce vztahující se k odbornému rozvoji zaměstnanců a objasňuje rozdíly mezi pojmy prohlubování a zvyšování kvalifikace, které zároveň charakterizuje. Stanovuje podmínky při poskytování pracovních úlev při prohlubování a zvyšování kvalifikace a popisuje kvalifikační dohodu, jež zvyšuje transparentnost vzájemných vztahů zaměstnance a zaměstnavatele a jejíž uzavření by mělo být v zájmu zaměstnavatele za účelem návratnosti nákladů vynaložených na prohlubování a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Závěrem se práce zabývá vybranými zvláštními právními předpisy, které obsahují určité modifikace ve vzdělávání zaměstnanců k obecné úpravě zákoníku práce.

Abstract: The theme of this thesis are the legal aspects of the employee-employer relations with respect to improving and upgrading employees' qualifications; it deals with the evolution of relevant legal regulations, compares the previous and current Labour Code effective from January 1, 2007; it defines the privileges and obligations when it comes to improving and upgrading employees' qualifications, and points out certain discrepancies between employees' and employers' mutual privileges and obligations. Further, the thesis defines individual labour-law principles of the Labour Code concerning employees' professional development and clarifies the difference between improving and upgrading their qualifications, providing characteristics of both. It states the conditions for providing time off (relief from work) to employees improving and upgrading their qualifications, and defines the qualification agreement, which increases the transparency of mutual relations between the employer and the employee, and whose conclusion should be in the interest of the employer to ensure recoverability of costs of improving and upgrading employees' qualifications. The thesis concludes with selected special legal regulations that contain certain modifications concerning employees' education in addition to the general Labour Code.

Klíčová slova: praávní aspekty, zaměstnanec, zaměstnavatel, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 03. 2021

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41111 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

WAKSMUNDSKÁ, Martina. Právní aspekty vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel při prohlubování a zvyšování kvalifikace. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz