Ing. Ludmila Klímová

Bakalářská práce

Státní zemědělský intervenční fond

State Agricultural Intervention Fund
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Státní zemědělský intervenční fond“ je popsat hospodaření tohoto státního fondu. Protože se stal hlavním zprostředkovatelem finančních podpor z Evropské unie a národních zdrojů v naší republice pro provádění Společné zemědělské politiky, je důležité seznámení se i s touto politikou. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a specifika hospodaření fondů, popsán historický …více
Abstract:
The aim of the Bachelor programme thesis ,,State Agricultural Intervention Fund" is to analyse the management of this state fund. As it has become the main mediator of financial support from the European Union and from the national resources of our republic for managing ,,the common agricultural policy" (CAP), it is important to come to terms with this system of public administration. In the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2008
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta