Ing. Karolina Trenzová

Master's thesis

Evropská investiční banka a její přínos pro rozvoj regionů ČR

Abstract:
Diplomová práce srovnává v desetiletém horizontu půjčky poskytnuté Evropskou investiční bankou nově přistoupeným zemím Evropské unie. Poté se pokouší najít závislost mezi regionálním HDP a nezaměstnaností a poskytovanými půjčkami, čímž se snaží potvrdit přínosy pro regiony České republiky. Ty jsou srovnávány s přínosy regionům Maďarska, Polska a Slovenska.
Abstract:
This final thesis compares loans for New Member States of the European union provided by the European Investment Bank in ten years long period. Afterwards there is an aim to appoint dependence of regional GDP and unemployment on loans provided. This is the way how to acknowledge contribution to the development of regions in the Czech Republic which are compared with regions of Hungary, Poland and Slovakia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2006
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta