Bc. Lenka Petrášková

Master's thesis

Společenská odpovědnost podniku a konkurenceschopnost

Corporate social responsibility and competitiveness
Abstract:
Cílem této práce je analýza zapojení konkrétní společnosti v praktikách společenské odpovědnosti. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vysvětlení společenské odpovědnosti podniku, její historii, aktivity související se společenskou odpovědností a způsoby zapojení společností do společenské odpovědnosti. Nedílnou součástí práce je komunikace o společenské odpovědnosti a také pojednání o výhodách …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze a particular company’s involvement in corporate social responsibility practices. The theoretical part of this diploma thesis is focused on an explanation of corporate social responsibility, its historical backgrounds, activities belonging to corporate social responsibility, and ways how companies can engage in social responsibility. An integral part of this thesis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta