Bc. Lenka Petrášková

Master's thesis

Společenská odpovědnost podniku a konkurenceschopnost

Corporate social responsibility and competitiveness
Anotácia:
Cílem této práce je analýza zapojení konkrétní společnosti v praktikách společenské odpovědnosti. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vysvětlení společenské odpovědnosti podniku, její historii, aktivity související se společenskou odpovědností a způsoby zapojení společností do společenské odpovědnosti. Nedílnou součástí práce je komunikace o společenské odpovědnosti a také pojednání o výhodách …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze a particular company’s involvement in corporate social responsibility practices. The theoretical part of this diploma thesis is focused on an explanation of corporate social responsibility, its historical backgrounds, activities belonging to corporate social responsibility, and ways how companies can engage in social responsibility. An integral part of this thesis …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta