Hana Dostálová

Bakalářská práce

Komparácia jednotného a národného systému bankového dohľadu v EÚ

Komparace jednotného a národního systému bankovního dohledu v EU
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou systému bankovního dohledu v Evropské unii. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje úvod do problematiky vymezením základních pojmů regulace a dohledu. Druhá část je zaměřena na současný stav bankovního dohledu v Evropské unii s bližším soustředěním se na centralistický model uspořádání bankovního dohledu. Třetí část je věnována hlavnímu problému …více
Abstract:
This paper is focusing on the issue of bank supervision in the European Union. The paper is divided in three sections. First section is dedicated to the introduction of the topic by defining the basic terms of regulation and supervision. The focus of the second section is on the current state of bank supervision in the European Union with a closer focus on the centralistic model of bank supervision …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou systému bankového dohľadu v Európskej únií. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť obsahuje úvod do problematiky vymedzením základných pojmov regulácie a dohľadu. Druhá časť je zameraná na súčasný stav bankového dohľadu v Európskej únií s bližším sústredením sa na centralistický model usporiadania bankového dohľadu. Tretia časť je venovaná hlavnému problému …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Marek Dobrovolný
  • Oponent: Kateřina Špániková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67611

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví