Dagmar Valentová

Bakalářská práce

Využití sponzoringu ve sportu jako nástroje komunikačního mixu

Use of sponsoring in sport as a tool of comunication mix
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Využití sponzoringu ve sportu jako nástroje komunikačního mixu “ je vyhodnotit sponzorské aktivity společnosti a vyvodit doporučení pro budoucí sponzorské aktivity společnosti v oblasti sportu. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je zaměřena na problematiku sponzorství a na roli sponzorství v komunikačním mixu. Praktická část navazuje na část teoretickou …více
Abstract:
The subject of the bachelor’s thesis „The use of sponsorship in sport as a tool for communication mix" is to evaluate sponsoring activity of the company and deduce the recommendations for future sponsorship activities in sport. The thesis consists of two parts. The theoretical part is focused on problematic part of sponsorship and the role of sponsorship in the communication mix. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze