Tomáš PULKRÁBEK

Diplomová práce

Zánik účasti společníka s.r.o. ve společnosti, zánik členství družstevníka v družstvu v důsledku postižení jeho obchodního podílu, členského podílu v exekučním řizení

Termination of participation of partner in s.r.o.,termination of membership in a cooperative team due to impairment of his business shares, membership share in a execution proceedings.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku zániku účasti ve společnosti s ručením omezeným a účasti v družstvu v důsledku exekučního řízení. Také porovnává starou a novou právní úpravu.
Abstract:
This dissertation is focused on termination of participation of partners in s.r.o.,termination of membership in a cooperative team due to impairment of his business shares, membership share in a execution proceedings. And also is focused for comparing between old and new Law.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PULKRÁBEK, Tomáš. Zánik účasti společníka s.r.o. ve společnosti, zánik členství družstevníka v družstvu v důsledku postižení jeho obchodního podílu, členského podílu v exekučním řizení. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/