Zuzana Foltisová

Bakalářská práce

Překlad a analýza povídky "The Picture in the House" od H.P. Lovecrafta

\kur{The Picture in the House}by H. P. Lovecraft: A Translation and Analysis
Abstract:
The content of this bachelor thesis is focused on the translation of a short story "The Picture in the House" by Howard Phillips Lovecraft and analysis of selected aspects. Theoretical part of thesis is focused on translation in general, and theory related to analytical part, namely translation techniques, equivalence, translation of personal and geographical names, and translation of dialect. Practical …více
Abstract:
Obsah této bakalářské práce je zaměřen na překlad povídky "The Picture in the House" od Howarda Phillipse Lovecrafta a na analýzu překladu vybraných aspektů. Teoretická část se zaměřuje na překlad z všeobecného hlediska, a na teorii k analytické části práce, konkrétně na překladatelské techniky, ekvivalenci, překlad osobních jmen a geografických názvů a na překlad dialektu. Praktická část práce je …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Vinklárek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Foltisová, Zuzana. Překlad a analýza povídky "The Picture in the House" od H.P. Lovecrafta. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.