Bc. Eva Kubů

Bachelor's thesis

Diabetes mellitus a oční komplikace

Diabetes mellitus and EYE complications
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o očních komplikacích souvisejících s onemocněním diabetes mellitus. V úvodu se zaměřuje na samotný vznik, klasifikaci a způsoby léčby diabetu mellitu. Další kapitola popisuje nejvýznamnější oční změny vyvolané hyperglykemií. Hlavní část práce se věnuje diabetické retinopatii, a to především její patogenezi, objektivním a subjektivním příznakům, klasifikaci a léčbě.
Abstract:
This Bachelor’s Thesis discusses eye complications associated with diabetes mellitus. The beginning of the work focuses on the origin, classification and treatment methods of diabetes mellitus. The next chapter describes the most important eye changes induced by hyperglycemia. The main part is concerned with diabetic retinopathy, especially its pathogenesis, objective and subjective symptoms, classification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: MUDr. Veronika Matušková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Monika Synková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta