Mgr. Kamil Ďuračka

Bachelor's thesis

Vysoké Tatry po větrné živelné pohromě

The High Tatras after wind natural hazard
Abstract:
Cílem této práce je objasnění situace větrné živelné pohromy ve Vysokých Tatrách v listopadu 2004. Podání obrazu skutečné kalamity podloženými výroky různých organizací a odborníků na ochranu přírody. Speciální pozornost je věnována revitalizaci lesních ekosystémů národního parku. Nabízí několik možností jak pokračovat v citlivé obnově lesa. Práce také poukazuje na příklad, kdy selhala ochrana přírody …more
Abstract:
The main goal of this work is to bring a light into the situation of wind hazard in High Tatras in November 2004. Bringing the real picture of the calamity, sub stained by the expressions of world leading agencies and people in natural protection. Special attention is paid to revitalizing forests of national park. Comes with several solutions, how to keep going in the right direction of sustaining …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Reader: Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta