Mgr. Kamil Ďuračka

Bakalářská práce

Vysoké Tatry po větrné živelné pohromě

The High Tatras after wind natural hazard
Anotace:
Cílem této práce je objasnění situace větrné živelné pohromy ve Vysokých Tatrách v listopadu 2004. Podání obrazu skutečné kalamity podloženými výroky různých organizací a odborníků na ochranu přírody. Speciální pozornost je věnována revitalizaci lesních ekosystémů národního parku. Nabízí několik možností jak pokračovat v citlivé obnově lesa. Práce také poukazuje na příklad, kdy selhala ochrana přírody …více
Abstract:
The main goal of this work is to bring a light into the situation of wind hazard in High Tatras in November 2004. Bringing the real picture of the calamity, sub stained by the expressions of world leading agencies and people in natural protection. Special attention is paid to revitalizing forests of national park. Comes with several solutions, how to keep going in the right direction of sustaining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta